Technik logistyk (KKZ)

199 zł / miesiąc

Zapisz się

Szczegóły kierunku

Technik logistyk w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego to wspaniała możliwość, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód.

Wśród specjalistów na których w najszybszym tempie rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy jest technik logistyk. Osoby zatrudnione w logistyce zajmują się procesami zaopatrzeniowymi, kupowaniem, dostawami i sourcingiem. Do ich zadań należy zarządzanie taborem, monitorowanie i kontrola łańcucha dostaw oraz organizacją gospodarki magazynowej. Aby sprawnie realizować zawodowe zadania technik logistyk musi posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych, planowania, finansów, marketingu, analizy finansowej i ekonomicznej, transportu, prawa krajowego i międzynarodowego oraz potrafić  pracować w zespole.

 

Organizacja transportu [AU.32]

Zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik logistyk zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych w czasie wykonywania zadań w centrach dystrybucyjnych i logistycznych, magazynowych i transportowych, w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Pracują zwykle jako koordynatorzy zaopatrzenia, zbytu, spedytorzy krajowi i zagraniczni. Są specjalistami w dziedzinie sprzedaży przygotowania prognoz popytu i zapewnienia podaży, planowania zakupów, handlu w tym handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrami dystrybucyjnymi. Pracują często jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy zajmują się optymalizacja procesów transportowych i logistycznych, często zajmując stanowiska kierownicze w łańcuchu procesów logistycznych. Rynek pracy dla specjalistów z zakresu logistyki i transportu jest rynkiem o jednym z największych współczynników wzrostu oraz poziomu wynagrodzeń. Perspektywy długoterminowe sprawiają, że jest to także jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.

Czego się nauczysz na kwalifikacji Organizacja transportu?

Po ukończeniu kursu będziesz umiał rozróżniać rodzaje gałęzi i infrastrukturę transportową. Dowiesz się jak sporządzić plan i opracować harmonogramy wykonania przebiegu procesu transportowego.

Nauczysz się dokumentowania realizacji procesów transportowo-spedycyjnych, a także planowania i organizowania procesów transportowo-spedycyjnych. Nie sprawi Ci trudności dobranie sposobu zabezpieczenia ładunku, czy zastosowanie przepisów prawa dotyczących procedur celnych.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro i makroekonomii, podstaw działalności jednostek administracyjnych i przepisów prawa w zakresie zawodu technik logistyk, podstaw pracy zespołowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania nauki na kwalifikacji:
3 semestry

 

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie.

 

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik logistyk

Perspektywy pracy

  • Branża fmcg, chemiczna i kosmetyczna
  • Branża spedycyjna
  • Firmy kurierskie
  • Firmy logistyczne
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne
  • Przedsiębiorstwa przewozowe
  • Magazyny
  • Centra dystrybucji

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.