• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Informacje dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny-WAŻNE !!!

Informacje dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny-WAŻNE !!!

19.1.2016

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny;przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357).

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9 18-400 Łomża

Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko zdającegorodzaj egzaminu – maturanazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr).

Przykład: JAN KOWALSKI, MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR

Absolwent, który wniósł opłatę za egzamin, informuje o tym fakcie OKE w Łomży, wypełniając Załącznik 26a (pdf, docx)do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wypełniony Załącznik 26a wraz z dowodem uiszczenia opłaty absolwent przesyła do OKE w Łomży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2016 r.

Uwaga!
Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

Brak należnej opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

 

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów:

a) w swojej szkole macierzystej

LUB

b) w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: matura.oplata@oke.lomza.pl

Uwaga!

e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystąpił do matury.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.