Menu

Podstawy przedsiębiorczości w Szkołach Policealnych

6 października 2017

Szanowni Słuchacze, 

Osoby, które w szkole średniej realizowały przedmiot podstawy przedsiębiorczości, są zwolnione z uczęszczania na te zajęcia w szkołach policealnych 

 

 

Zobacz także